การประชุม OSEAL Forum ครั้งที่ 59

การประชุม OSEAL Forum ครั้งที่ 59

การประชุม OSEAL Forum ครั้งที่ 59 หลังจากเลื่อนแล้วเลื่อนอีก มาเป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สุดท้ายก็ได้จัดขึ้นที่เมืองเจจู (Jeju) ประเทศเกาหลีใต้ เริ่มด้วยงานเลี้ยงต้อนรับในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 หลังงานเลี้ยงมีการประชุม Caucus Meeting เพื่อเสนอชื่อผู้ลงสมัครกรรมการอำนวยการไลออนส์สากลจากภาคพื้น OSEAL ทั้งหมด 3 ท่าน และเสนอชื่อผู้ลงสมัครอุปนายกโลกคนที่ 3 อีก 1
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ผู้เข้าประกวด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) กำหนดวันแข่งขัน ระดับภาค วันเสาร์ที่  17 ธันวาคม 2565 ระดับประเทศ วันเสาร์ที่  28 มกราคม 2566 ประเภทการประกวด1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)    1.1) การประกวดโครงงาน   
ขอชิญร่วมการแข่งขันแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12

ขอชิญร่วมการแข่งขันแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12

ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย การแข่งขันแต่งบทกวีในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 12การแบ่งระดับการประกวดการแข่งขันแต่งบทกวี จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ หัวข้อที่ในการแข่งขัน ระดับภาค “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” สื่อกตัญญูกตเวทีระดับประเทศ “สืบสยามงามพระราชพิธี”1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กาพย์ยานี 112. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กลอนสุภาพ หลักเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันแต่งบทกวี1. เป็นงานประพันธ์บทร้อยกรองตามฉันทลักษณ์ที่กำหนด
ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12

ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย การกำหนดวันแข่งขันของการประกวดระดับต่าง ๆการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 12ระดับภาควันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565ระดับประเทศวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 121. ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับภาควันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 10
การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565

การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565

  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ใช้เล่ม 15, 35  และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม  10, 15  และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ  “ธรรมิกราชาธิคุณ” รวม 5 เล่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) ใช้เล่ม 27, 32  และฉบับเสริมการเรียนรู้  เล่ม 1, 4, 9 และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ“  รวม
กิจกรรมสโมสรไลออนส์อุดมสุข 2018 ปีบริหาร 2564 – 2565

กิจกรรมสโมสรไลออนส์อุดมสุข 2018 ปีบริหาร 2564 – 2565

สโมสรไลออนส์อุดมสุข 2018 ของเรามีความตั้งใจที่จะทำงานบริการชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ในตลอดปีบริหาร 2564-2565 ที่ผ่านมา มีโครงการที่พวกเราทำมากมาย ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดเข้ามามีผลกระทบภายในประเทศแต่ก็ไม่อาจหยุดความตั้งใจและความเอื้อเฟื้อของสมาชิกสโมสรทุกท่านได้ ในระยะเวลา 1 ปี มีกิจกรรมที่สโมสรไลออนส์อุดมสุข 2018 ได้ทำไปแล้วดังนี้ กิจกรรมมะเร็งในเด็ก 24 ธ.ค. 2564 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวนผู้รับบริการ 100 คน จำนวนผู้ให้บริการ 18 คน มูลค่าโครงการ 1,250 USD โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
ค่านิยมของสมาชิกไลออนส์ โดย GAT Area Leader ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ์

ค่านิยมของสมาชิกไลออนส์ โดย GAT Area Leader ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ์

ค่านิยมของสมาชิกไลออนส์ (Core Value)             สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ก่อตั้งมาแล้วกว่าศตวรรษ ค่านิยมพื้นฐานของไลออนส์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คุณค่าของไลออนส์เหล่านี้ต้องเผยแพร่ออกไปในแนวทางที่กระชับ สม่ำเสมอ และน่าสนใจ สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางความยุ่งเหยิงวุ่นวายของโลกสมัยใหม่นี้ได้       ไลออนส์ทั่วโลกตกลงร่วมกันส่งคุณค่า (Core Value) โดยข้อความหลัก (Core Message) ต่อไปนี้ ซึ่งจะอธิบายตัวตนของสโมสรไลออนส์ได้ดีที่สุด ดังนี้ ;-
กิจกรรมค่ายเยาวชนในปีบริหาร 2564-2565

กิจกรรมค่ายเยาวชนในปีบริหาร 2564-2565

ประธานฝ่ายโครงการค่ายและแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาค 310-A2ไลออน ดร.พัฒนาชื่นศิริ ในนามประธานฝ่ายโครงการค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเยาวชน (YCE) ไลออน ดร.พัฒนา ชื่นศิริ รองประธาน ไลออน ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ และคณะกรรมการฝ่ายทุกท่านของภาครอง 310-A2 โดยคณะทำงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนในปีบริหาร 2564-2565 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งเยาวชนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้ เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประวัติย่อๆของนายกไลออนส์สากลคนที่ 105  Brian Sheehan, A Presidency that Took Flight in Bird Island

ประวัติย่อๆของนายกไลออนส์สากลคนที่ 105 Brian Sheehan, A Presidency that Took Flight in Bird Island

Brian Sheehan นายกไลออนส์สากลคนที่ 105 ขององค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดในเมือง Bird Island เป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   Bird Island เป็นเมืองเล็ก ประชากรน้อย จึงทำให้คนในเมืองนั้น ต่างรู้จักซึ่งกันและกัน รักใคร่กลมเกลียว คอยให้ความช่วยเหลือ เหมือนพี่เหมือนน้องในครอบครัวเดียวกัน https://youtu.be/wFS7y0IJr2A        Brian Sheehan เกิดและเติบโตในครอบครัวไลออนส์ ตั้งแต่สมัยปู่ทวดถึง 4

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการเครือข่าย เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม คุณไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าคุณปิดการใช้งานคุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า